DLGRDLGRDLGRDLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU!

17 czerwca 2016

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ W OPARCIU O NOWE PRZEPISY.


Szkolenie odbędzie się w dniu 27.06.2016 r.

w terminalu pasażerskim w Darłówku Zachodnim, ul. Kotwiczna 14

godz.10:00 - 14:00.

 

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie m.in.:

 1. nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 2. nowego wymiaru nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi, zwykłymi, procedury likwidacji stowarzyszeń,
 3. nowego wymiaru stowarzyszeń zwykłych,
 4. zasad powstawania i nadzoru nad terenowymi oddziałami stowarzyszeń,
 5. zakładania stowarzyszeń zwykych i rejestrowych, jak również uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Osoba prowadząca szkolenie:

Pani Magdalena Pieczyńska - inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej, doradczyni w zakresie wdrażnia modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd - organizacje pozarządowe. Od przeszło 11 lat działa na rzecz organizcji pozarządowych, realizuje zadania w zakresie współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem oraz nadzoru nad stowarzyszeniami; obecnie na szczeblu wojewódzkim - Urząd Marszałkowski WZ, wcześniej na szczeblu powiatowym.

 

Serdecznie zapraszamy

Chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 24.06.2016 r. pod numerem telefonu: 94 307 03 31 lub: 535 667 331.

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR - 16.06.2016

8 czerwca 2016

Szanowni Państwo

DLGR.000.2.2016

Darłowo 06.06.2016

W imieniu Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Zebranie odbędzie się 16 czerwca 2016 r. (czwartek), godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

3) Wybór przewodniczącego zebrania,

4) Wybór protokolanta,

5) Wybór komisji skrutacyjnej,

6) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2015:

7) Zarządu,

8) Komisji Rewizyjnej,

9) Sprawozdanie finansowe za rok 2015,

Omówienie projektu uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

10) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015,

11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi DLGR za rok 2015,

12) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015,

13) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,

14) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

15) Uchwały dotyczące zmian w składzie Zarządu DLGR,

16) Dyskusja, wolne wnioski,

17) około godziny 15.00 – zamknięcie obrad,

18) godzina 15.00 – 17.00 – piknik integracyjny.

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 czerwca 2016 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa można pobrać poniżej.

Do pobrania:

 1. pełnomocnictwo [docx]
 2. pełnomocnictwo [pdf]
 3. Uchwała W.Z.C
 4. Bilans
 5. Uchwała W.Z.C
 6. Uchwała W.Z.C
 7. Uchwała W.Z.C

Drukuj   Generuj PDF  

 

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

18 maja 2016

 16 maja w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowy podpisało 5 lokalnych grup działania, w tym Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. Na realizację swojej strategii DLGR otrzyma łącznie 17 mln zł, z których około 15 mln trafi bezpośrednio do rybaków, przedsiębiorców i samorządów, na projekty tworzące nowe miejsca pracy. W imieniu DLGR umowę podpisali Arkadiusz Klimowicz (Darłowo) oraz Grzegorz Lipski (Polanów). W uroczystości brali udział również Radosław Nowakowski (Gmina Malechowo), Ryszard Stachowiak (Gmina Sławno) oraz Radosław Głażewski (Gmina Darłowo). Województwo reprezentowali Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Członek Zarządu Robert Grzywacz. Swoją strategię będzie też realizować Środkowopomorska Grupa Działania, która zrzesza Gminy Powiatu Sławieńskiego i Powiatu Koszalińskiego. A to oznacza dodatkowe fundusze na inwestycje dla przedsiębiorców i samorządów.

 

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZKOLENIE DLA STOWARZYSZEŃ I GRUP NIEFORMALNYCH - 20.05.2016 r. SARBINOWO

18 maja 2016

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli Stowarzyszeń na bezpłatne szkolenie dotyczące nowej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, które odbędzie się 20 maja, o godz. 10.00 w siedzibie zaprzyjaźnionej Mieleńskiej Grupy Rybackiej w Sarbinowie. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej najpóźniej do czwartku 19 maja.

 

Drukuj   Generuj PDF  

 

nowsze wpisy   1 2 3 4 5 6 7   starsze wpisy

www.dlgr.pl