DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

SZANOWNI PAŃSTWO

16 września 2016

Uprzejmie informujemy, że Departament Rybołówstwa opracował projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 30 września 2016 r na adres e-mail: dlgr@darlowo.pl

Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uznany będzie za uzgodnienie projektu.  

 

Do pobrania:

  1. Projekt rozporządzenia
  2. skan pisma
  3. tabela uwag

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZANOWNI PAŃSTWO

13 września 2016

Wreszcie jest!!! Nasze rozporządzenie, a konkretnie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1435

Do pobrania:

  1. rozporządzenie

Drukuj   Generuj PDF  

 

BEZDOTYKOWA MYJNIA SAMOCHODOWA W POLANOWIE

5 września 2016

W pierwszej połowie 2015 roku w miejscowości Polanów wybudowano myjnię bezdotykową przy ulicy Kolejowej 11, na trasie w kierunku Bobolic. Myjnia została wybudowana na terenie stacji paliw „Mazur”, którą prowadzi wspólnie małżeństwo - Dorota i Henryk Mazur. Jest to jedyna myjnia samochodowa w gminie. Najbliższe znajdują się od 26 do 37 kilometrów od Polanowa (Koszalin, Miastko). Zadanie zostało tak zaprojektowane aby w tym samym czasie z myjni mogły korzystać dwa auta. Myjnia jest zupełnie bezdotykowa a co za tym idzie całodobowa. Koszt budowy i zakupu myjni dwustanowiskowej bezdotykowej wyniósł blisko 180 tys zł., z czego 99.000 zł stanowiło dofinansowanie z PO RYBY. Wynikiem realizacji operacji jest również zatrudnienie trzech pracowników.
Państwo Mazur ze środków własnych wykonali roboty budowlane zagospodarowania terenu myjni, polegające na budowie budynku myjni, wykonaniu podjazdu na dwa stanowiska, budowie dwóch płyt pod myjnię oraz budowie systemu odprowadzenia nieczystości wraz z separatorem - wartość prac około 100 tys. zł.
Myjni cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz przejezdnych w szczególności w sezonie letnim.

MYJNIA MYJNIA

Drukuj   Generuj PDF  

 

,,GRYF" POLANÓW

2 września 2016

Dotacje z DLGR otrzymało również kilkadziesiąt organizacji pozarządowych w tym kluby sportowe na rozwój sekcji dla dzieci i młodzieży. Tego typu dotację otrzymał MKS "GRYF" Polanów.
Nazwa operacji: Zakup strojów i wyposażenia dla nowotworzonej sekcji orliki Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf” w Polanowie.
Kwota dofinansowania: 42.498,00
Całkowita wartość operacji: 50 558,00
Celem operacji było zagospodarowanie czasu wolnego i rozbudzanie zainteresowań dzieci z Gminy Polanów oraz poprawa ich kondycji fizycznej.

Drukuj   Generuj PDF  

 

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych połączonych ze szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Spotkanie adresowane jest głównie do działających lub przyszłych podmiotów gospodarczych: Polanów - 25 kwietnia, Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, godz.10.00 - sala posiedzeń; Sianów - 26 kwietnia, Biblioteka Publiczna, Plac Pod Lipami 9, godz.10.00 - sala nr 2 ; Postomino - 27 kwietnia, Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, godz.10.00 - sala posiedzeń

www.dlgr.pl