DLGRDLGRDLGRDLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

5 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 kwietnia 2016 r., również w wersji elektronicznej na adres: dlgr@darlowo.pl

Do pobrania:

  1. Projekt rozporządenia
  2. Konsultacje publiczne

Drukuj   Generuj PDF  

 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

5 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r., również w wersji elektronicznej na adres: dlgr@darlowo.pl

Do pobrania:

  1. Projekt rozporządenia
  2. Konsultacje publiczne

Drukuj   Generuj PDF  

 

PROSIMY O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

1 kwietnia 2016

nr rachunku bankowego
składki członkowskie

Bałtycki Bank Spółdzielczy
w Darłowie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001

Składki członkowskie należy opłacać przelewem lub wpłatą bankową na powyższe konto.
W tytule przelewu musi być wyraźnie zaznaczone, za jaki okres są to składki i którego członka dotyczą.

 

Drukuj   Generuj PDF  

 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

14 marca 2016

Szanowni Państwo

Udostępniamy Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finanasowj na ralizację operacji w ramach działań ,,Wsparcie przygotowawcze" i ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja", objętych priorytetem 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" 2014 - 2020.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dlgr@darlowo.pl, w terminie do dnia 25.03.2016r.

Do pobrania:

  1. Pismo dotyczące konsultacji publicznych
  2. Projekt rozp tryb i warunku priorytet 4

Drukuj   Generuj PDF  

 

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK - PROSIMY O WPŁATY POD NUMEREM KONTA: 23 85660003 0112 4260 5000 0001

www.dlgr.pl