DLGRDLGRDLGRDLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR UCHWALIŁO ZMIANY W LSR

14 marca 2016

 W dniu 10.03.2016 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, głównym celem spotkania było omówienie i uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.

Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie.

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

24 lutego 2016

Darłowo  18.02.2016 r.

 

Członkowie Stowarzyszenia DLGR

 

W imieniu Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, chciałbym zaprosić Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Zebranie odbędzie się o godzinie 12 00, w dniu 10 marca 2016 r. (czwartek) w Kinie „Bajka” w Darłowie, ul. Morska 56. Poniżej przedstawiam uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1.      godzina 12 00 – 13 00 rejestracja przybyłych członków,
2.      godzina 13 00 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie liczby wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum I-szym terminie, o godz 13 30 odbędzie się  Walne Zebranie Członków w II – gim terminie, z tym samym porządkiem obrad.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania,
4.      Wybór protokolanta,
5.      Wybór komisji skrutacyjnej,
6.      Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Omówienie projektów uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

7.      Uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Darłowskiej Lokalnej Grupy              Rybackiej,
8.      Uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej              oraz innych dokumentach organizacyjnych Stowarzyszenia,
9.      Dyskusja, wolne wnioski,
10.     Około godziny 14 00 – zamknięcie obrad.

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 marca 2016 r, można udzielić pełnomocnictwa, według załączonego wzoru.

Wzór pełnomocnictwa oraz inne materiały dotyczące Walnego Zebrania Członków można pobrać poniżej

 

 

 

Do pobrania:

 1. pełnomocnictwo [docx]
 2. pełnomocnictwo [pdf]
 3. pismo zapraszające na walne [pdf]
 4. budżet rozdział
 5. budżet załącznik
 6. plan działania

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

3 grudnia 2015

 

 
Członkowie Stowarzyszenia DLGR
 
W imieniu Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, chciałbym zaprosić Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Zebranie odbędzie się o godzinie 12 00, w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiam pismo z zaproszeniem na WZC wraz z porządkiem obrad

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 grudnia 2015 r, można udzielić pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa oraz inne materiały dotyczące Walnego Zebrania Członków można pobrać ze poniżej. 

 
 
 

Do pobrania:

 1. Pismo zapraszające na Walne Z.C.
 2. Pęłnomocnictwo, w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Walnym Z.C. [docx]
 3. Pełnomocnictwo, w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Walnym Z.C. [pdf]
 4. Wstępny projekt uchwały w sprawie umorzenia składek członkowskich
 5. Wstępny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich
 6. Wstępny projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komitetu DLGR
 7. Wstępny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu DLGR
 8. Wstępny projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady DLGR
 9. Wstępny projekt uchwały w sprawie powołania Rady DLGR
 10. Wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR
 11. Wstępny Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju - Plan działania
 12. Wstępny Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju - budżet

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OPINIA RDOŚ DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA STATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

2 grudnia 2015

Poniżej przedstawiamy opinię Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie dotyczącą przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do pobrania:

 1. Pismo RDOŚ

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK - PROSIMY O WPŁATY POD NUMEREM KONTA: 23 85660003 0112 4260 5000 0001

www.dlgr.pl