DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

SZKOLENIE 27 czerwca 2016 DARŁOWO - 28 czerwiec 2016 Postomino

30 czerwca 2016

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w szkoleniu na temat nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz funduszy europejskich w nowej perspektywie programowej.

Udostępniamy materiały szkoleniowe

prowadząca Pani Magdalena Pieczyńska prowadząca Pani Aleksandra Wołujewicz

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Do pobrania:

 1. dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia
 2. rozporządzenie
 3. rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 4. ustawa o sporcie
 5. ustawa prawo stowarzyszeniach
 6. ustawa o fundacjach
 7. prezentacja
 8. Fundusze europejskie w nowej perspektywie programowej - prezentacja

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

30 czerwca 2016

16 czerwca w Darłowie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali: sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku, wygłoszone przez Prezesa Arkadiusza Klimowicza; sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego przedstawionych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Karolinę Wojciechowską. Następnie podjęto uchwały dotyczące udzielenia absolutorium dla każdego z członków Zarządu DLGR; wszystkie uchwały zapadły jednogłośnie. W dalszej kolejności Walne Zebranie zadecydowało o poszerzeniu składu Zarządu o Janusza Bojkowskiego – wójta Gminy Postomino oraz Radosława Głażewskiego – wójta Gminy Darłowo. Niezwykle istotna dla finansów Stowarzyszenia była uchwała wprowadzająca składkę nadzwyczajną – do czasu otrzymania pieniędzy z nowego programu ciężar finansowy utrzymania organizacji biorą na siebie samorządy, które wpłacą po 20 tys. zł. 

Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr 89 W.Z.C
 2. Uchwała Nr 90 W.Z.C
 3. Uchwała Nr 91 W.Z.C
 4. Uchwała Nr 92 W.Z.C
 5. Uchwała Nr 93 W.Z.C
 6. Uchwała Nr 94 W.Z.C
 7. Uchwała Nr 95 W.Z.C
 8. Uchwała Nr 96 W.Z.C
 9. Uchwała Nr 97 W.Z.C

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR - 16.06.2016

8 czerwca 2016

Szanowni Państwo

DLGR.000.2.2016

Darłowo 06.06.2016

W imieniu Zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Zebranie odbędzie się 16 czerwca 2016 r. (czwartek), godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

3) Wybór przewodniczącego zebrania,

4) Wybór protokolanta,

5) Wybór komisji skrutacyjnej,

6) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2015:

7) Zarządu,

8) Komisji Rewizyjnej,

9) Sprawozdanie finansowe za rok 2015,

Omówienie projektu uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

10) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015,

11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi DLGR za rok 2015,

12) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015,

13) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,

14) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

15) Uchwały dotyczące zmian w składzie Zarządu DLGR,

16) Dyskusja, wolne wnioski,

17) około godziny 15.00 – zamknięcie obrad,

18) godzina 15.00 – 17.00 – piknik integracyjny.

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 czerwca 2016 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa można pobrać poniżej.

Do pobrania:

 1. pełnomocnictwo [docx]
 2. pełnomocnictwo [pdf]
 3. Bilans
 4. projekt uchwały W.Z.C
 5. projekt uchwały W.Z.C
 6. projekt uchwały W.Z.C
 7. projekt uchwały W.Z.C

Drukuj   Generuj PDF  

 

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

18 maja 2016

 16 maja w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowy podpisało 5 lokalnych grup działania, w tym Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. Na realizację swojej strategii DLGR otrzyma łącznie 17 mln zł, z których około 15 mln trafi bezpośrednio do rybaków, przedsiębiorców i samorządów, na projekty tworzące nowe miejsca pracy. W imieniu DLGR umowę podpisali Arkadiusz Klimowicz (Darłowo) oraz Grzegorz Lipski (Polanów). W uroczystości brali udział również Radosław Nowakowski (Gmina Malechowo), Ryszard Stachowiak (Gmina Sławno) oraz Radosław Głażewski (Gmina Darłowo). Województwo reprezentowali Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Członek Zarządu Robert Grzywacz. Swoją strategię będzie też realizować Środkowopomorska Grupa Działania, która zrzesza Gminy Powiatu Sławieńskiego i Powiatu Koszalińskiego. A to oznacza dodatkowe fundusze na inwestycje dla przedsiębiorców i samorządów.

 

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl