Poprawa bezpieczeństwa pasażerów, ograniczenie drgań oraz przystosowanie linii do kursowania taboru z prędkością do 200 km/h, to główne założenia realizowanego projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”. W pracach modernizacyjnych trójmiejskiego odcinka trasy uczestniczy również firma TINES dostarczając blisko 60 000 m2 mat wibroizolacyjnych typu TRACKELAST SBM RPU Blue.

W procedurach przygotowania inwestycji budowlanych w dziedzinie dróg szynowych istotne jest spełnienie nie tylko wymagań technicznych wynikających głównie z charakterystyk funkcjonalnych i eksploatacyjnych budowanych lub remontowanych odcinków tras kolejowych, tramwajowych i metra, lecz także z wymagań formalno-prawnych wynikających m.in. Prawa Zamówień Publicznych.

Metropolia trójmiasta jest jednym z największych obszarów urbanistycznych Polski. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna oferuje szeroki wybór sposobu pokonywania tras między najbardziej odległymi obszarami. Mosty, wiadukty, oraz tunele, a także wszelkie obiekty mieszkalne zlokalizowane w strefie drogi torowej wymagają szczególnego zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami oddziaływań pojazdów szynowych. Stacja Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, a także odcinki Gdańsk Główny ? Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Wrzeszcz ? Granica LCS, to obszary modernizowanej nawierzchni trójmiejskiej metropolii, na których zostaną zastosowane maty TRACKELAST SBM RPU Blue.

Wiecej na www.km-forum.com.pl

Maty  TRACKELAST SBM RPU  są eksploatowane między innymi na Dworcu Głównym we Wrocławiu oraz Dworcu Głównym w Krakowie, a także będą zastosowane na Dworcu w Katowicach. O ich wyborze zadecydowały prognozy dotyczące analizy drgań wywołanych przez ruch pojazdów szynowych wykonane przez niezależne Instytuty Naukowo-Badawcze.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury torowej na blisko 40 kilometrowym odcinku trasy kolejowej między Pruszczem Gdańskim i Gdynią Chylonią oraz budowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Gdańsku oraz Gdyni zapewni bezpieczeństwo, zredukuje negatywne oddziaływania pojazdów kolejowych, a także poprawi przepustowość oraz jakość połączeń.