libencja

Dzisiaj chcę przybliżyć temat dość często poruszany przez klientów. Chodzi mianowicie o wydawanie duplikatów dokumentów związanych z zakupem samochodu.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.1999 w sprawie zasad i przechowywania faktur oraz not korygujących przypominam, że dokumenty sprzedaży mogą być wystawione i wydrukowane tylko jeden raz.

Nie można więc wydrukować ponownie dokumentu i złożyć na nim podpisu. Jeśli jednak mamy potrzebę posiadania kopii faktury należy w takim przypadku złożyć w naszej firmie podanie o wydanie kopii faktury. Istotne jest jednak to, że podanie takie musi złożyć osoba, która widnieje jako nabywca na fakturze zakupu. Pamiętajmy jednak, że dokumenty przetrzymywane są tylko 5 lat. Osoby, którym potrzebne jest potwierdzenie sprzedaży określonego samochodu w naszej firmie mogą również takie zaświadczenie otrzymać jednak nie będzie na nim określony pierwszy nabywca samochodu. Duplikaty lub kopie dokumentów potrzebne są z przeróżnych powodów. Jednym z nich jest promocja w postaci dodatkowego upustu za tak zwaną lojalność czyli przywiązanie do marki. Do uzyskania dodatkowego upustu wymagamy przedstawienia dokumentu, który jednoznacznie może potwierdzić, że klient bądź jego rodzina spokrewniona w linii prostej, była bądź jest posiadaczem Fiata. Oczywistym jest fakt, że najlepszym dowodem jest przedstawienie faktury zakupu lub dowodu rejestracyjnego. Często jednak okazuje się, że dokument został zagubiony.

Jeśli nowe i stare auto zostało zakupione u tego samego dealera wówczas nie ma kłopotu. Trudniej jest jeśli sprawa wygląda inaczej. Musimy pamiętać, że archiwa poszczególnych firm mogą stosować się do swoich indywidualnych ustaleń. Przepisy stanowią, iż wydanie takiego dokumentu może trwać do dwóch tygodni.

Jeśli zgubimy lub zniszczymy kartę stałego pojazdu postępujemy zgodnie z treścią Dz.U. NR 59,poz.634, czyli:

  • Jeśli utrata karty nastąpi przed zarejestrowaniem pojazdu, na pisemny wniosek właściciela ,wtórnik wydaje organ rejestrujący ( po uzyskaniu potwierdzenia , że karta była wydana ). Do wniosku należy dołączyć : pisemną informację wskazującą producenta oraz zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty.
  • Jeśli zgubiono kartę po zarejestrowaniu wtórnik wydaje organ rejestrujący po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i złożeniu stosownego oświadczenia przez właściciela.

Najbardziej skomplikowana jest sytuacja jeśli chodzi o duplikaty świadectwa homologacji.

Istotne jest jednak to, że kopii homologacji nie można uzyskać dla samochodów wyprodukowanych przed lipcem 1999 roku. Osoby zainteresowane duplikatem homologacji mogą złożyć podanie o jej wydanie u każdego dealera naszej organizacji