Town Europe Travel Tourism Street -

W Belgii nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w  międzynarodowym ruchu pojazdów ciężarowych. Ograniczenie stanowią jedynie czynniki atmosferyczne. W czasie opadów deszczu i śniegu obowiązuje zakaz wyprzedzania dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 ton. Zakazy ruchu obejmują pojazdy transportujące ładunki specjalne – nienormatywne, które nie mogą poruszać się po belgijskich drogach w czasie mgły, opadów atmosferycznych, oblodzenia nawierzchni dróg oraz zmniejszonej widoczności do 200 m.

Zakazy ruchu dla obciążeń niestandardowych

 • w czasie świat publicznych, których terminarz przedstawiają się następująco:
  – 1 stycznia Nowy Rok
  – 27 marca Wielkanoc
  – 28 marca Poniedziałek Wielkanocny
  – 1 maja Święto Pracy
  – 5 maja Wniebowstąpienie
  – 16 maja Zielone Świątki
  – 21 lipca Święto Narodowe
  – 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
  – 1 listopada Wszystkich Świętych
  – 11 listopada Zawieszenie Broni 1918r
  – 25 grudnia Boże Narodzenie
  Zakaz ruchu w tym czasie na autostradach  obowiązuje od dnia poprzedzającego święto  od godz. 16.00 – do godziny 9.00 w dniu następnym po dniu  świątecznym. W wypadku dróg zwykłych zakaz ruchu trwa od godziny 16.00 dnia poprzedzającego święto  do godziny 6.00 w dniu następnym.
 • w czasie świąt regionalnych
  – 11 lipca we Flandrii i w Brukseli
  – 27 września w Walonii i w Brukseli
  Należy  zapoznać się z przepisami, traktującymi o warunkach przewozu ładunków nienormatywnych, obowiązujących w poszczególnych regionach. Zakaz wjazdu do Antwerpii mają samochody o DMC powyżej 3,5 ton. Są one kierowane na obwodnice, za wyjątkiem wjazdów docelowych.

Na autostradach

 1. ruch nienormatywnych obciążeń jest zakazany w czasie weekendu – od godziny 6.00   w sobotę do godziny 9.00 w poniedziałek,
 2. jeśli nienormatywne ładunki przekraczają szerokość 3,5 m, długość 30 m lub wysokość 4,30 m zakaz ruchu obejmuje godziny od 6.00 do godziny 21.00,
 3. zakaz ruchu w godzinach od 6.00 do godziny 9.00 oraz od godziny 16.00 do godziny 21.00 obejmuje niektóre odcinki autostrad i obwodnic,

Na pozostałych drogach

 1. przewóz nienormatywnych ładunków jest zakazany w czasie weekendów i trwa od godziny 6.00 w sobotę do godziny 6.00 w poniedziałek,
 2. ładunki nienormatywne, obejmujące szerokość ponad 4 m lub długość powyżej 30 m, nie mogą być przewożone w godzinach od 6.00 do 21.00,
 3. na terenie aglomeracji miejskich  w Antwerpii, Brugii, Brukseli, Charleroi, Kortrijk, Gand, Hasselt, Liege, Louvain, Malines, Mons, Namur, Oostende, Tournai i Verviers zabronione jest przewożenie towarów nienormatywnych w godzinach porannych od 7.00 do 9. 00 oraz w godzinach popołudniowych, od 16.00 do 18.00
  •    w czasie wakacji, od 27 czerwca do  4 września, obejmuje każdy piątek w godzinach od 15.00 do 22.00.

Transport ładunków ADR

W 2014 roku Belgia przystąpiła do międzynarodowej umowy ADR, obejmującej przewóz substancji niebezpiecznych. Pojazdy przewożące towary ADR są odpowiednio oznakowane.  Znaki drogowe w Belgii wskazują  miejsca zakazów przejazdu pojazdów z określonymi ładunkami. Pojazdy z ADR korzystają z wyznaczonych dróg i tuneli. Znaki drogowe zakazujące wjazdu z ADR  znajdują się między innymi się przy wjeździe do Brukseli, w Brugge oraz na terenie Knokke-Heist, oznakowane jako C 24 a. Natomiast  oznakowania C 24 b widnieją miedzy innymi  w tunelu Cointe te Liuk, w dzielnicy przemysłowej Zuid te Mechelen oraz w tunelu Zelzate.

Maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów

Pojazdy poruszające się po autostradach i pozostałych drogach w Belgii nie powinny przekraczać 4 m wysokości i 2,55 m szerokości. Wyjątkiem są samochody chłodnie, w których szerokość mieści się w granicach 2,60 m. Dopuszczalna długość ciężarówek może wynosić maksymalnie 12 m, pojazdu członowego 16,50 m, a pociągu drogowego – 18,75 m.