zeppelin

Sterowce czyli statki powietrzne posiadające własny napęd cieszą się dziś coraz większą popularnością. Aktualnie używane są przede wszystkim do celów reklamowych. Ten mobilny sposób promocji usług i produktów z każdym rokiem zyskuje wielu nowych zwolenników.

Pierwowzorem sterowca był balon wyposażony w śmigło i napędzany przy pomocy maszyny parowej. Najpopularniejszym statkiem powietrznym posiadającym własny napęd był Luftschiff-Zeppelin 1, wykorzystywany później przez Niemców podczas I wojny światowej głównie jako maszyna obserwacyjna, czasem także jako bombowiec. Warto dodać, że zeppeliny przestały być atrakcyjnym narzędziem walki z wrogiem, kiedy nastał czas bardzo szybkich samolotów myśliwskich.

Ten typ sterowca charakteryzował się przed wszystkim konstrukcją szkieletową, na którą naciągano specjalny impregnowany materiał. Takie rozwiązanie było niezwykle innowacyjne, bowiem dotychczasowe sterowce, posiadające powłokę napełnioną gazem nie stanowiły solidnego statku powietrznego. Zeppeliny były wyjątkowo gigantycznymi maszynami, można by je nazwać z powodzeniem „wielorybami nieba”. Przeważnie miały ponad 120 metrów długości i prawie 12 metrów średnicy. Największe z nich Hindenburg i Graf Zeppelin II posiadały wręcz monstrualne rozmiary 240 m długości i mogły zabrać t na swój pokład nawet 130 osób. Sterowce wykorzystywano do skutecznego transportu ludzi, ten sposób komunikacji był miedzy innymi stosowany prze Niemcy i USA. Trzeba przyznać, że ogromne kształty tych niezwykłych statków powietrznych w żaden sposób nie przeszkadzały w locie, wręcz przeciwnie zeppelinami można było transportować ogromną ilość towaru.

W obliczu powyższych przykładów trudno oczekiwać, aby delikatna i kosztowna konstrukcja sterowca była w stanie sprostać bezwzględnej rzeczywistości ekonomiczno-pogodowej w stopniu podobnym do samolotu czy statku.

Mimo że sterowce, opanowały podniebny transport na zaledwie 10 lat, ich srebrzyste sylwetki na dobre wpisały się w naszą popkulturę i wizję świata. Dzisiaj nie ma raczej realnych szans na ich powrót, lecz mimo to nie przestają pobudzać ludzkiej wyobraźni.