mata wibroizolacyjna

Obecne  przepisy dotyczące ochrony środowiska,  implikują stosowanie  w drodze szynowej konstrukcji wibroizolacyjnych.  Jednym z takich rozwiązań, stosowanym w torach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, są maty wibroizolacyjne  Edilon Sedra TRACKELAST SBM oraz STM stanowiące barierę na drodze transmisji drgań od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do obiektów w otoczeniu trasy.

W konstrukcjach podsypkowych stosuje się maty TRACKELAST SBM, zespolone z dwóch stron ze specjalną  3 mm elastyczną warstwą , wytrzymałej oraz odpornej na przebicie geowłókniny, która chroni matę przed uszkodzeniami od podsypki oraz ostrych elementów występujących w podłożu. Maty wibroizolacyjne znajdują zastosowanie zarówno w konstrukcjach podsypkowych jak i bezpodsypkowych ? maty TRACKELAST STM, gdzie geowłókninę zastąpiono cienką warstwą elastycznego geosyntetyku. Główną rolą mat wibroizolacyjnych jest zmniejszenie pionowych drgań materiałowych oraz drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy. Właściwości sprężyste mat dobierane są w taki sposób by tłumić krótkie, intensywne obciążenia dynamiczne w warunkach stałego nacisku przenoszonego od warstwy podsypki lub płyty podbudowy. Maty TRACKELAST zachowują swoje właściwości w czasie, przy dużej częstotliwości długotrwałych obciążeń w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Odporność na działanie agresywnego środowiska, trwałe i sprężyste podparcie toru gwarantujące tłumienie wibracji, a także izolacja elektryczna zapewniająca ochronę przed prądami błądzącymi to cechy wyróżniające maty typu TRACKELAST.

Właściwości mat TRACKELAST, mające decydujące znaczenie dla zmniejszenia niekorzystnych oddziaływań w postaci drgań i wieloletniej ich eksploatacji w polskich warunkach klimatycznych, potwierdziły badania certyfikowanego i uznanego w całej Europie laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Oferowane przez firmę TINES maty zostały również zaaprobowane do stosowania w budownictwie przez Instytut Kolejnictwa i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.