Poprawa bezpieczeństwa pasażerów, ograniczenie drgań oraz przystosowanie linii do kursowania taboru z prędkością do 200 km/h, to główne założenia realizowanego projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”. W pracach modernizacyjnych trójmiejskiego odcinka trasy uczestniczy również firma TINES dostarczając blisko 60 000 m2 mat wibroizolacyjnych typu TRACKELAST SBM RPU Blue.

W procedurach przygotowania inwestycji budowlanych w dziedzinie dróg szynowych istotne jest spełnienie nie tylko wymagań technicznych wynikających głównie z charakterystyk funkcjonalnych i eksploatacyjnych budowanych lub remontowanych odcinków tras kolejowych, tramwajowych i metra, lecz także z wymagań formalno-prawnych wynikających m.in. Prawa Zamówień Publicznych.

Metropolia trójmiasta jest jednym z największych obszarów urbanistycznych Polski. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna oferuje szeroki wybór sposobu pokonywania tras między najbardziej odległymi obszarami. Mosty, wiadukty, oraz tunele, a także wszelkie obiekty mieszkalne zlokalizowane w strefie drogi torowej wymagają szczególnego zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami oddziaływań pojazdów szynowych. Stacja Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, a także odcinki Gdańsk Główny ? Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Wrzeszcz ? Granica LCS, to obszary modernizowanej nawierzchni trójmiejskiej metropolii, na których zostaną zastosowane maty TRACKELAST SBM RPU Blue.

Maty  TRACKELAST SBM RPU  są eksploatowane między innymi na Dworcu Głównym we Wrocławiu oraz Dworcu Głównym w Krakowie, a także będą zastosowane na Dworcu w Katowicach. O ich wyborze zadecydowały prognozy dotyczące analizy drgań wywołanych przez ruch pojazdów szynowych wykonane przez niezależne Instytuty Naukowo-Badawcze.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury torowej na blisko 40 kilometrowym odcinku trasy kolejowej między Pruszczem Gdańskim i Gdynią Chylonią oraz budowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Gdańsku oraz Gdyni zapewni bezpieczeństwo, zredukuje negatywne oddziaływania pojazdów kolejowych, a także poprawi przepustowość oraz jakość połączeń.

Więcej na www.km-forum.com.pl